استخدام در درنا دیجیتال

هیچ مرزی نیست، آماده‌اید؟

درنا بی اس آی کو ( درنا دیجیتال ) فقط یک شرکت نیست.درنا دیجیتال یک خانواده‌ی بزرگ و پویاست! ما در درنا دیجیتال به دنبال رویاهای بزرگ هستیم و می‌دانیم که رسیدن به رویاهای بزرگ با هم‌کاری، سخت‌کوشی، انضباط و دوستی و هم‌دلی به وجود می‌آید. همه‌ی اعضای خانواده‌ی درنا دیجیتال، جزو به‌ترین‌های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این خانواده هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید. ما استعدادهای شما را می‌بینیم و درست مثل یک خانواده برای موفقیت شما تلاش می‌کنیم؛ همان‌طور که شما برای موفقیت درنا دیجیتال تلاش می‌کنید.

     کارگروهی/اشتیاق برای تعالی/مشتری محوری/نتیجه‌گرایی

    ارزش‌های ما، هویت ما : ارزش‌های درنا دیجیتال ستون‌هایی هستند که زندگی کاری ما روی آن‌ها استوار شده است؛ ارزش‌هایی که با دقت و حساسیت زیادی انتخاب شده‌‌اند. بر اساس همین ارزش‌ها، هر اتفاق و فعالیت تازه در درنا دیجیتال هویتی جدید و ناب پیدا می‌کند. ما در درنا دیحیتال با همراهی هم این ارزش‌ها را محقق می‌کنیم و برای پایبندی به آنها مشوق همدیگر هستیم.